اوکونومیاکی یا

اوکونومیاکی که به آن پنکیک یا پیتزای ژاپنی نیز می گویند، مخلوطی از خمیر، کلم خردشده، سایر سبزیجات به انتخاب مشتری، غذای دریایی و گوشت است که روی یک صفحه فلزی داغ طبخ شده و یا مقدار زیادی سس وورستر شایر و مایونز سرو می شود
دو اوکونومیاکی یا مشتری ها در اطراف میزی که صفحه داغ (تپان) روی آن قرار دارد، به مشاهده مراحل تهیه اوکونومیاکی می نشینند و حتی گاهی در آن شرکت می کنند.
طبخ اوکونومیاکی در قسمت های مختلف ژاپن با جزییات متفاوتی انجام می شود، ولی اوکونومیاکی هیروشیما و اوزاکا محبوبیت بیشتری دارد که برای امتحان کردن آن می توانید به رستوران های Chibo (اوزاکا) یا Hassei (هیروشیما) مراجعه کنید.