بهترین رستوران های دنیا در سال ۲۰۱۵‏

رستوران ‏Martin Berasategui ‎‏ درلاسارت اسپانیا‎: این رستوران اسپانیایی که در صدر جدول قرار گرفته است، امکان رزرو آنلاین را برای مشتریان خودش در ساعات ‏مختلف فراهم کرده است. ‏Martin Bersategui ‎‏ که خود آشپز نامی این رستوران می باشد، جایزه های مختلفی از ‏قبیل۸ ستاره از ‏Michelin Stars‏ را از سال ۲۰۰۱ به خاطر این رستوران دریافت کرده استن آشپز نامی اسپانیا از ‏سن ۱۴ سالگی کار کردن را در رستوران پدرش آموخته است. این آشپز در سن ۱۷ سالگی به فرانسه فرستاده شده تا ‏دوره های آشپزی خود را سپری کند. ‏ ‏