بورک (Turkish Borek)

بورک غذایی است که برای صبحانه و یا عصرانه در ترکیه بسیار مشهور است . بورک پنیری، اسفناج ، سیب زمینی ، زیتونی را در هرکجای ترکیه که باشید ، می توانید تست کنید و حتماٌ خوشتان خواهد آمدبهتراز ساندویچ است با مواد ارگانیک ومقوی. رستوران های کوچک عظمت رستوران‌های بزرگ را ندارد ولی غذاهای خوبی ارائه می دهند با محیطی صمیمی و متنوع.