تمپورایا رستوران

تمپورا شامل تکه های کوچک ماهی، سبزیجات و میگوی سرخ شده در روغن فراوان است که کاملا داغ و به همراه نوعی سس رفیق و تربچه ژاپنی رنده شده، صرف می شود. در تمپورایا می توان فقط تمپورا سفارش داد ولی معمولا ژاپنی ها این غذا را به صورت تایشوکو (که به همراه برنج، سوپ خمیر سویا و ترشی) سفارش می دهند. رستوران های Tsunahachi و Daikokuya در توکیو، Shunsai و Tempura Arima و Yoshikawa در کیوتو شهرت زیادی در ارائه تمپورا دارند.