این رستوران چینی غذاهای شاخصی مانند Dan Dan noodles و Peking duck را سرو می کند. این رستوران در محل ایده آلی قرار دارد و بهترین رستوران چینی در بمبئی است.