آکواریوم بسیار بزرگی که از کف تا سقف دیوارهای این رستوران را در بر گرفته است تجربه ای کامل از بودن در زیر آب را برای شما فراهم می کند