در راه اندازی فست فود،یکی از مهمترین آیتم ها توجه کافی به آشپزخانه می باشد،شاید به این مهم باید از زوایای مختلفی چون موارد زیر توجه گردد:

  • بالانس بودن خطوط
  • کیفیت تجهیزات
  • قابلیت نظافت و شستشو
  • جانمایی تجهیزات

اصولا به اصطلاح دکوراسیون آشپزخانه فست فود در بخش فنی جانمایی گفته می شود.جانمایی صحیح و علمی دارای مزایای بسیار زیادی است که در اینجا به پاره ای از آنها اشاره می نماییم:

  • ایجاد نظم و انضباط کاری
  • افزایش راندمان کاری پرسنل
  • کاهش تعداد پزسنل
  • کاهش سوانح کاری
  • افزایش سرعت در آماده سازی سفارشات

البته نوع خطوط موجود تاثیر مستقیمی روی این فرایند، دارد. و همچنین ابعاد مغازه نقش تایین کننده ای رو چیدمان ماشین آلات و گردش کاری دارد.