رستورانی با دو گارسون میمون

در رستوران “کایابوکیا تاورن” در ژاپن دو گارسون میمون به نام های “یاچان” و “فوکوچان” به جای انسان مشغول به کارند. “یاچان” دوازده ساله، مانند انسان تی شرت و شلوارک می پوشد و برای مشتری ها نوشیدنی سرو می کند و میز شامشان را به آن ها نشان می دهد.
مدیر رستوران، آقای “اوتسوکا” اعتراف می کند که در ابتدا هیچ چیزی به میمون ها یاد نداده بود و فقط آن ها کار او را تماشا می کردند. آقای “اوتسوکا” می گوید: این اتفاق از آن روزی شروع شد که من محض کنجکاوی به “یاچان” یک حوله گرم دادم و او حوله را برای مشتری برد.
میمون جوان تر، “فوکوچان” که چهار سال بیشتر ندارد وظیفه اصلی رساندن حوله گرم به مشتریان برای تمیز کردن دست ها به عهده دارد. “فوکوچان” فقط دو سال است که این کار را تجربه می کند ولی “یاچان” تجربه اش بیشتر است.
هر دوی آن ها به عنوان انعام از مشتریان دانه های آب پز سویا دریافت می کنند. محیط میمون ها برای جلب اطمینان کامل از درمان مناسب آن ها بررسی شده است. “اوتسوکا” در این باره می‌گوید: با بودن این دو میمون، توانستم مشتریان زیادی برای رستورانم جذب کنم از همین رو بحران اقتصادی جهان بر روی ما تأثیر نگذاشته است. اکنون مشتریان رستوران ما به ژاپن محدود نمی‌شود بلکه گردشگران از سراسر دنیا به اینجا می‌آیند تا غذا بخورند. ‌بسیاری از مشتریانمان ابتدا از طریق اینترنت با این رستوران آشنا شدند.
و در ادامه افزود: البته به نظر شاید در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، سازمان‌ ها و مؤسسات دفاع از حقوق حیوانات اجازه چنین کاری را ندهند، من هم زیاد از آنان کار نمی‌کشم و هر روز فقط ۲ ساعت کار می‌کنند.
آقای “اوتسوکا” قصد دارد میمون های بیشتری به عنوان گارسون برای رستوران تربیت کند.