تجربه صرف ناهار در این رستوران به معنای واقع پر از شگفتی بوده و برای همه توصیه می شود. بشقاب مخصوص آن صدف همراه با سوسیس و پارکر هاوس با رول گوشت است.