رستوران آرارات

همانطور که از نام این رستوران پیداست این رستوران مربوط به ایام های دور و درازی است و دارد فرهنگ کهن و دیرینه ارمنی ها را نشان می دهد. این رستوران را فقط هنرمندان می شناسند و به آن عشق می ورزند. در رستوران آرارات می توانید فقط غذاهای ارمنی میل کنید و در کنار صرف غذا و بعد از آن از موسیقی زنده ارمنی لذت ببرید.