در حال حاضر رستوران های مسکو می تواند با بهترین رستوران های اروپا رقابت کند که قطعا گران ترین رستوران مسکو نیز هستند. به همین دلیل در اینجا فهرستی از ۵ تا از گران ترین رستوران های مسکو در روسیه برای شما فراهم کردیمرستوران توراندوت یکی از لوکس ترین و بهترین رستوران های روسیه می باشد. این رستوران به سبک باروک، توسط آندره دلوس معروف ساخته شد که ساخت آن با ۵٠ میلیون هزینه، بیش از ۶ سال زمان برد. این رستوران توراندوت مسکو، بهترین غذاهای آسیایی و اروپایی را سرو می کند.