این رستوران یکی از پرطرفدار ترین رستوران های شهر است. این رستوران در واقع یک موسسه است که غذاهای مرزی شمال غربی را در محلی که کف پوش های مرمر و ستون های سنگی دارد و گارسون هایش لباس قبیله ای پاتنا (Patna) به تن دارند، ارائه می دهد.