رستوران خینکالنایا درمسکو

رستوران خینکالنایا یکی از مجموعه رستوران های زنجیره ای قفقازی در روسیه می باشد.که تقریبا در شهرهای زیادی هست وتنوع غذایی  دارد با پرسنل مجرب هزینه نسبتأ پائین در جاهای مناسب وبیست وچهار ساعته درحال پذیرائی از مشتریان می باشد.