نام این رستوران از یک گروه موسیقی مشهور متعلق به کشور چک گرفته شده و مطمئنا شام خاطره انگیزی را برای شما رقم می زند. با دکوراسیون جالب  رستورانی کاملأ غیر عادی