رستوران سیرا مار ، بیگ سور ، کالیفرنیا

 
این رستوران دیدی گسترده از اقیانوس آرام داشته و در ارتفاع ۱۲۰۰ فوتی بالاتر از سطح دریا واقع گردیده است. اینجا بزرگترین مقصد افرادیست که با وسیله شخصی در ایالت کالیفرنیا در رفت و آمد هستند ، هرچند همگی نیاز به رزرو دارند.در این رستوران غذاهای امریکایی،مکزیکی،اسپانیایی،… سرو میشود شما میتوانید بعضی مواد غذارا کم یا زیاد کنید البته موقع سفارش به گارسون بگویید.دور تا دور این رستوران شیشه های بلندوبزرگ هستند.