رستوران لو پن فرانسز ، گوتنبرگ ، سوئد Le Pain Frances , Gothenburg, Sweden

ایجاد یک فضای داخلی شگفت انگیز امری ساده است. صدها فاکتور برای تردستی وجود دارند . دوست دارید رستوران یا کافه تان چه سبکی داشته باشد؟ چگونه می توانید فضای داخلی رستوران یا کافه ی خود را بسیار زیبا و مزین نمایید بدون اینکه در گردش کار خدمه اختلالی ایجاد شود؟ آیا قوانین ایمنی این اجازه را به شما می دهند که طرح های بزرگ خود را به نمایش بگذارید؟
هنگامی که به این می اندیشید که تا چه حد می توانید طراحی داخلی عالی ای که در ذهنتان هست را به اجرا بگذارید تحسین های فراوانی را برای بوجود آوردن فضاهای داخلی جدید و شگفت انگیز برمی انگیزید.