رستوران “Stuckli Sky Dining ” همچون نامی که به آن داده شده است در روی هوا بوده و به مشتریان در آسمان سرویس می دهد. مشتریان این رستوران می توانند در هوا از ناهار خود و مناظر دیدنی کوه های آلپ لذت ببرند.