غذای این رستوران بر روی میزی معلق در ارتفاع ۵۵ متری زمین با چشم‌انداز ترسناک ۳۶۰ درجه‌ به محیط اطراف سرو می‌شود.واقعا ازطرفی هیجان انگیزه ازطرفی هم ترسناک  البته بستگی به افراد دارد که بعداز رفتن به این رستوران چگونه توصیف ش کنند