رستوران هواپیمایی

این رستوران دقیقا بعد از ساخته شدن بزرگترین هواپیمای مسافربری به مدل A-380 تاسیس شد.
به گفته ی مشتریان آن، نمی توان گفت بهترین سرویس را ارائه می دهد چون پیشخدمت های آن بسیار بی توجه اند. به عنوان مثال مشتریان خودشان باید برای غذا بلند شوند یا چند بار درخواست خود را تکرار کنند تا به آن ها یاد آوری کنند که چه چیز هایی لازم دارند.
اما تجربه غذا خوردن در یک هواپیمای A380 می تواند جالب باشد.به خصوص که این رستوران به جزئیات ریزی از قبیل کمربند های ایمنی یا تابلوی “سیگار ممنوع” به عنوان دکور استفاده کرده است.نکته قابل توجه دیگر این رستوران تنوع وسیع غذاهای غربی آن می باشد.
طبعا در پس ساختن چنین رستوران هایی، افکار خلاقانه ای وجود دارد و افرادی مثل من و شما که دانستن این مطالب برایمان جذاب است بدمان نمی آید در صورت وجود شرایط لازم، این رستوران ها را امتحان کنیم. به گفته مدیر رستوران “کایابوکیا”، درآمد او بعد از استخدام دو میمون به عنوان گارسون، به طور شگفت انگیزی پیشرفت کرد؛ چرا که از سراسر دنیا توریست های زیادی به این رستوران می روند.