غروب آفتاب در تانزانیا همواره خیره کننده است. اگر روزی به تانزانیا سفر کردید تجربه صرف غذا در اینجا را از دست ندهید. بامناظری از طبیعت  همراه موسیقی ملایم و دلنشین وتنوع غذایی باسر آشپزوپرسنل های کارآزموده  درفضای خیره کننده