رستوران ‏Europea ‎‏ در مونترال کانادا

این رستوران که به عنوان یکی از نقاط پربازدید در مونترال به شمار می رود، دارای ویژگی های خاصی در طعم و رنگ ‏غذاهای خود می باشد. اکثر منتقدان صنایع غذایی به تعریف و تمجید از این رستوران پرداخته اند. سرآشپز این ‏رستوران کسی نیست جز ‏Jerome Ferrer ‎‏ که به همراه ۲۲ نفر از همکاران خویش توانسته اند نام این رستوران را به ‏عنوان یکی از بهترین های امسال معرفی نمایند. ‏ ‏