این رستوران با نام «Aziamendi» در ساحل ناتای در پوکت تایلند قرار دارد و غذاهای اسپانیایی، تایلندی و باسکی سرو می کند.کاملا توریستی است ضمن اینکه غذاهایش برای ذائقه توریست ها ودیگرمشتریان هم خوشایند است