رستوران Bijan یک رستوران و بار شیک است که حالتی مجلل و سنتی غذای محلی مالزی را ارائه می دهد. دستورالعمل پخت این غذا ها ترکیبی از نسل قبل به همراه تاثیرات جدید است.