این رستوران که دارای تم شانگهای است، غذای گیاهی ارزان قیمت و سنتی کانتنی را عرضه می کند. اعتبار این رستوران به خلاقیت و تمرکز بر روی تغذیه سالم است.