در این رستوران شما می توانید از غذا های شمالی هند و منتخبی عالی از گوشت بره لذت ببرید. این رستوران غذایی خوب همراه با مکان مناسب و سرویس عالی را در اختیار شما قرار می دهد.