این رستوران یک محل عالی برای افراد گیاه خوار است که غذا های آن بر پایه پخت و پز سنتی ودایی بوده و میزان فرآورده های حیوانی آن ها حداقل یا صفر است. افراد با رژیم غذایی گیاه خواری و افراد با رژیم معمولی هر دو به طور یکسان می توانند از غذا های لذیذ این رستوران لذت ببرند.