این رستوران دارای منویی بر اساس ۸ سبک مختلف ( ژاپنی، هندی، چینی، مدیترانه ای و …) است. در رستوران فقط به میهمانانی که لباس رسمی پوشیده اند اجازه ورود می دهد. قیمت غذاهای اصلی این رستوران بین ۲۰۰ تا ۴۲۰۰ بات می باشد.