رستوران Masala Art

رستوران ها و غذاخوری های هندی با غذاهایی که در آن ها قلفل زیادی استفاده می شود و مزه تند و تیزی به آن ها می دهد در سراسر جهان معروف هستند. دهلی نو برای دوستداران غذا محل مناسبی است اما در مجموع غذاهای این شهر بهترین غذا های شمالی هند نیست اما غذاهای محلی بسیار لذیذی ارائه می دهدین رستوران غذاهای لذیذ آسیایی معاصر که از ظاهر خوبی نیز برخوردارند را ارائه می دهد. این محل دارای منوی انتخابی خوب، آشپزخانه باز و پرسنل خوب و دوستانه است. توصیه می شود پیش از رفتن به این رستوران میز رزرو کنید.