این رستوران گرم و نرم غذاهای متنوعی را برای مشتریانش دارد. شما می توانید از میان غذا های رژیم گیاه خواری، پاستا و غذا های کبابی انتخاب کرده و در هوای دلپذیر این محل صرف کنید.