این رستوران بالغ بر دده سال است که یکی از بهترین رستوران های دهلی نو است. این رستوران پرطرفدار منوی بسیار خوبی از غذاهای سنتی پنجابی در آشپزخانه بازش دارد.