این رستوران محل مناسبی برای دوستداران غذا های دریایی است. همچنین این رستوران غذاهای مختلفی مانند malabari و chettinad که با ذائقه مردم قسمت های شمالی تر هند بیشتر می سازد را ارائه می دهد.