در این رستوران شما می توانید از غذای عالی سنتی لذت ببرید. شما می توانید این رستوران که برنده جایزه نیز شده است را در قسمت های جنوبی بمبئی پیدا کنید.