این رستوران به خودی خود می تواند به عنوان قسمتی از هنر در نظر گرفته شود. در این رستوران شما می توانید از غذا های بی نظیری مانند میگو های سبک Kerala در محیطی خارق العاده همراه با تزئینات و تاثیرات آسیایی لذت ببرید