اتاقک های مجزای این رستوران با نام “Tree Pod Dining – Soneva Kiri in Koh Kood ” از جنس بافت های حصیر بوده و میهمانان می توانند بر روی درختان بلندقامت، از خوردن وعده ی غذایی و چشم انداز زیبای طبیعت لذت ببرند.