این رستوران یک رستوران خانوادگی است و منوی آن شامل غذا های چک اسلواکی است. بهترین زمان برای رفتن به این رستوران تابستان ها است زیرا در این فصل شما می توانید در میز هایی که روی تراس قرار گرفته اند،در خارج فضای رستوران غذای خود را صرف کنید.