این قهوه خانه درست در قلب محل کانات (Connaught) قرار دارد. این رستوران حال و هوای دوران پادشاه راج را در اطراف خود دارد و از سرویس خوب و منوی عالی برخوردار است. توصیه می شود غذای kadai paneer را در این رستوران امتحان کنید.