رستوران Yoshi Fujiwara

این رستوران توسط یک آشپز ژاپنی راه اندازی شده و مدیریت می شود. منوی این رستوران از سوشی گرفته تا غذا های خاص و ناشناخته گسترش می یابد. دقت و توجه به جزئیات غذا و طراحی داخلی، این رستوران را به یک مکان خیره کننده تبدیل کرده که می تواند برای مدتی شما را از فضای تکراری شهر دور کند.