این رستوران که درسامویی و ساحل Chaweng قرار گرفته است ازجمله رستوران هایی است که غذا در آن بصورت بوفه سرو می شود و هزینه آن برای هر نفر ۷۹۰ بات می باشد.