رستورانNew Martins

ین مکان که در کنار سینمای Strand قرار دارد یکی از بهترین جاهای بمبئی است که غذای گوان (Goan) را سرو میکند. غذا در این محل ارزان و ساده است اما طعم فوق العاده ای دارد.
این رستوران  غذایش کاملا مناسب سینما بوده وباقیمت مناسب مشتریان زیادی دارد