ریوتی رستوران

ریوتی نوعی رستوران سنتی ژاپنی است که آداب و رسوم پرطمطراق صرف غذا به شیوه باستانی، با دقت زیاد در آن اجرامی شود. چشمگیرترین پذیرایی سنتی در ریوتی، کای سکی (Kaiseki) است که در طی آن غذایی بسیار باکیفیت تهیه شده از مرغوب ترین مواد الویه فصل شامل سبزیجات و انواع ماهی در چند مرحله سرو می شوداتاق های ریوتی با تاتمی (کف پوش حصیری سنتی ژاپن) و دیوارهای آن با تابلوهای خوشنویسی و گل آرایی سنتی تزیین می شوند و پیشخدمت های بسیار مودب رستوران با کیمونوهای زیبا به مشتری ها خدمت می کنند. مشهورترین ریوتی های ژاپن، Kiyamachi Sakuragawa و Kikunoi در کیوتو هستند