شام در تاریکی در رستوران Dans le Noir

Dans le Noir یک رستوران زنجیره ایست که در آن افراد در تاریکی کامل پذیرایی می شوند. مفهوم Dans le Noir  در واقع غذا خوردن در تاریکی است. این رستوران در سال ۲۰۰۴ در پاریس تاسیس شد و پس از آن در لندن، بارسلونا، نیویورک، سن پترزبورگ و اوکراین شعبات دیگر آن ساخته شد. این رستوران در لندن در سال ۲۰۱۳ در یک صحنه ی کلیدی فیلم About Time به خوبی نمایش داده شد.شعبه ی نیویورک این رستوران در سال ۲۰۱۲ تعطیل شد.
مدیر این رستوران ادعا می کند که از طریق محدود شدن حس بینایی، بقیه حواس تشدید می شوند. افراد در این رستوران اطلاعات کمی از کسانی که وارد آن می شوند، پیش غذا ها، دسر ها، و انتخاب نوشیدنی و غذای اصلی خود دارند. همه خوراکی ها در درجه اول از غذاهای فرانسوی الهام گرفته اند. افراد توسط نابینایان و کسانی که اختلال چشمی دارند پذیرایی می شوند و یک درصد از سود رستوران به کسانی که معلولیت های بصری دارند اختصاص داده می شود.