این کافی شاپ در فضایی با زیربنای ۷۵ متر مربع قرار گرفته است.
کار طراحی و ساخت این پروژه در سال ۲۰۰۹ انجام شده است. در طراحی این کافی شاپ از یک توده جامد به منظور اتصال ورودی سالن به بخش خدماتی استفاده شده است.
در این پروژه سقف و دیوار به صورت یکپارچه طراحی شده است و از یکسری شیارهای موازی و بسیار زیبا استفاده شده است.