لازمه موفقیت مدیران رستوران

لازمه موفقیت مدیران رستوران

۱- از رفتارهایی که شما را در هتل و رستوران عصبی معرفی می کند ، پرهیز کنید.

۲- انتقامجو نباشید.

۳- زمان پیاده سازی تصمیم گیری ها ، به اندازه اخذ تصمیمات ، مهم است. چون ممکن است اجرای یک نقشه خوب مدیریت شما در زمان نامناسب با شکست روبه رو شود.

۴- در مورد چیزی که نمی دانید ، به کسی اطلاعات اشتباه ندهید و از گفتن نمی دانم ، هراسی نداشته باشید.

۵- با محول کردن مسئولیت به کارمندان مستعد و خلاق، زمینه رشد و خلاقیت آنان را فراهم کنید.

۶- بدون تفکر و درنگ پاسخ ندهید.

۷- نحوه چیدمان کارمندان و محل استقرار آنها را طوری انتخاب کنید که افراد فراموش نکنند در محل کارشان هستند و نباید بیش از حد مجاز باز هم به گفت و گو بپردازید.

لازمه موفقیت مدیران رستوران

۸- حرفه ای ترین و بهترین حسابدار و مشاور حقوقی را استخدام کنید.

۹- به مشکلات مالی افراد توجه کنید و درخواست های موجه اخذ وام آنان را به تعویق نیندازید.

۱۰- همیشه به خاطر داشته باشید تواضع و متانت بر شکوه شما می افزاید.

۱۱- اگر قاطعیت مدیر با مهربانی توأم باشد ، تأثیر شگفت انگیزی بر اطرافیان خود خواهد داشت و فرمانبری با ترس جای خود را به انجام وظیفه با حس مسئولیت پذیری می دهد.

۱۲- سامانه ای را جهت اخذ پیشنهاد اختصاص دهید و به کارمندان اطمینان دهید که در کمال رازداری به پیشنهادهای مطرح شده رسیدگی می کنید.

۱۳- مطمئن شوید حق و حقوق دیگران توسط مدیران هتل رعایت می شود.

عباس حسینی

۱۴- چند ساعت از یک روز مشخص در ماه را به بازدید از سطوح مختلف هتل و رستوران و گفت و گوی رو در رو با کارمندان اختصاص دهید.

۱۵- در سمینارهای آموزشی مرتبط با فعالیت خود شرکت کنید.