لیست قیمت تجهیزات فست فود

  • سرخ کن مرغ هنی پنی ۸۰۰۰

۳۶ تکه،تحت فشار،مدل PFG-600

قیمت:      ۳۸   میلیون تومان

  • گریل استیک دوکاره ۷۳ CM

قیمت:  ۱۵۵۰ هزار تومان

  • فر پیتزا HFC 4- 6500

قیمت: ۱۸/۵ میلیون تومان

قیمت سایر تجهیرات در حال بارگذاری می باشد