ماکارونی را با گوشت مرغ یا تن ماهی مصرف کنید

 
ماکارونی را با گوشت مرغ یا تن ماهی مصرف کنید
یکی از روش‌های مناسب تغذیه‌ای جهت کاهش مصرف گوشت قرمز، استفاده از ماکارونی با گوشت مرغ یا تن ماهی است که برای کودکان و سالمندان قابل هضم‌تر است.
یکی از آداب غیرصحیح ایرانی‌ها، مصرف ماکارونی با گوشت قرمز است،بهترین موادی که می‌توان همراه با ماکارانی مصرف کرد، ‌ترکیبات پروتئینی است؛ زیرا ماکارونی خود از گروه نان و غلات است و زمانی که با پروتئین مصرف می‌شود،‌ کامل خواهد شد. این پروتئین می‌تواند شامل پنیر، گوشت چرخ کرده مرغ و یا تن ماهی باشد.
به طور کلی توصیه می‌شود در طول روز بر حسب نیاز سن و وزنتان بین ۶ تا ۱۱ واحد نان و غلات مصرف کنید. هر فرد بر حسب ذائقه می‌تواند ۲ تا ۳ واحد آن را به ماکارونی اختصاص دهد. در ضمن نصف لیوان ماکارونی پخته معادل یک واحد از این گروه محسوب می‌شود.
‌در نان می‌توان سبوس به مقدار زیاد دریافت کرد اما در ماکارونی‌های معمولی موجود، سبوس وجود ندارد به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت امکان، ماکارونی با آرد سبوس دار تهیه و استفاده شود.
بعضی افراد ماکارونی را کم مصرف می‌کنند؛ چون گمان می‌کنند که چاق کننده است در صورتی که این ماده غذایی جزء گروه نان و غلات محسوب می‌شود که از ماکارونی، پاستا، نان، برنج و رشته فرنگی تشکیل شده که همگی منبع نشاسته هستند و هیچ فرقی میان این خوراکی‌ها وجود ندارد و هر کدام اگر به مقداری بیش از نیاز بدن مصرف شوند همگی چاق کننده هستند.