میدیه دلمل ( Stuffed Mussel s)

میدان تکسیم و خیابان استقلال استانبول ، پر از این رستورانهای کوچک است که دلمه صدف می فروشند . این صدف های کوچک با برنج و گوشت صدف پر شده اند و با لیمو سرو می شوند و بسیار لذیذ هستند.این رستوران‌های کوچک بخاطر تنوع غذایی و کیفیت و هزینه نسبتأ کم برای محافل دوستانه و خانوادگی خوب است.