نیاز هر فرد برای انرژی به عواملی چون سن، جنس، دمای بدن، فعالیت بدنی،  توده عضلانی، رشد بدن بستگی دارد.

عفونت، شیردهی، بارداری، قاعدگی میزان تغذیه و خواب و سطح هورمون ها در میزان کالری مورد نیاز هر فرد نقش دارد…

 

 

چند نمونه نیاز به کالری در بزرگسالان:

۱- افراد پشت میز نشین یا در بستر افتاده ۱۱۵ کالری به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بدن در هر روز

۲- افرادی با فعالیت های سبک روزمره ۱۳۵کالری به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بدن در هر روز

۳- افراد با فعالیت متوسط و ورزشهای منظم ۱۶۰ کالری به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بدن در هر روز

۴- افراد با فعالیت سنگین ( ورزشکاران، کار بدنی زیاد، بیماران در مرحله نقاهت پس از آسیب ) ۱۸۰ کالری به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بدن در هر روز

توجه: یک کالری نشانگر یک کیلو کالری است.

۱۰۰ گرم پروتئین = ۴۰۰ کالری

۱۰۰گرم کربو هیدرات = ۴۰۰ کالری

۱۰۰ گرم چربی = ۹۰۰ کالری