بزرگسالان در هر روز نیاز به ۰٫۷۵ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن خود دارند. که این مقدار در کودکان در حال رشد، نوجوانان، ورزش و فعالیت بدنی، شیردهی، تروما، عمل جراحی، زنان باردار و شرایط نقاهت پس ازسوء تغذیه بیشتر است. بدن مردان چون توده عضلانی بیشتری نسبت به زنان دارد نیاز به پروتئین بیشتری هم دارند. ( مردان و زنان ۱۹-۵۰ سال روزانه ۵۵٫۵ گرم و زنان۴۵ گرم پروتئین نیاز دارند )

 

توجه :اگرشخصی انرژی مورد نیاز خود را از رژیم غذایی دریافت نکند بدن او برای دریافت انرژی از پروتئین های عضلات استفاده می نماید و این امر به مرور زمان باعث تحلیل رفتن عضلات می شود .

بدن انسان قادر به ذخیره پروتئین نیست لذا پروتئین در بدن تجزیه و خارج می شود.۱- اگرکلیه ها دچار بیماری شوند توصیه می شود که افراد پروتئین کمتری مصرف کند زیراکبد نیتروژن را از اسید امینه برداشته تا به عنوان سوخت مصرف کند و نیتروژن باقی مانده قسمتی از ملکول اوره می شود و بایستی توسط کلیه ها از بدن دفع شود. ۲- از طرفی دریافت پروتئین اضافی باعث می شود تا بدن کلسیم بیشتری دفع کند و این باعث کمبود کلسیم میشود. و باعث کاهش تراکم استخوان هامی شود. ۳- غذای غنی از پروتئین ( گوشت ) سرشار از چربی اشباع می باشد و این امرباعث افزایش چربی اشباء می شود.