تعداد کودکان با کلسترول خون بالا در حال افزایش است. بنابراین، باید راهکارهایی به منظور ایجاد تغییرات موثر در شیوه زندگی و در نتیجه پیشگیری از بروز بیماری های قلبی- عروقی در این کودکان یافت شود. در بزرگسالان اثربخشی رژیم های غذایی گیاهی در پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی در مطالعات مختلف مشخص شده است. در یک مطالعه ای که به مدت ۴ هفته بر روی ۲۸ کودک چاق ۹ تا ۱۸ ساله که کلسترول بالایی داشتند انجام گرفت،  محققان دریافت رژیم غذایی گیاهی و رژیم غذایی توصیه شده توسط انجمن قلب آمریکا(AHA) را در این افراد مقایسه کردند. افراد دریافت کننده رژیم غذایی گیاهی از گیاهان و غلات کامل، مقدار محدود آووکادو و آجیل ها استفاده کرده و رژیم غذایی آن ها فاقد چربی افزوده شده و محصولات حیوانی بود. در این کودکان مصرف پروتئین حیوانی همچنین درصد کالری دریافتی آن ها از چربی و چربی اشباع کاهش یافت. در این کودکان بهبودی در ۹ شاخص مشاهده شد که عبارتند از: نمایه توده بدنی (BMI)، فشار خون سیستولیک، وزن، محیط میانه دور بازو، کلسترول تام، لیپوپروتئین با دانسیته کم (LDL)، انسولین و نیز دو شاخص بیماری قلبی شامل میلوپراکسیداز و پروتئین واکنشی C با حساست بالا (hs-CRP).

افراد دریافت کننده رژیم انجمن قلب آمریکا، میوه، سبزیجات، غلات کامل و تصفیه شده مصرف کرده و رژیم غذایی آن ها حاوی سدیم کم، لبنیات کم چرب، روغن های گیاهی، مقادیر متوسط گوشت بدون چربی و ماهی بود. در این کودکان میزان انرژی کمتر از ۳۰ درصد از چربی و کمتر از ۷ درصد از چربی اشباع تامین شده و میزان دریافت روزانه سدیم کمتر از mg1500 و دریافت کلسترول کمتر از mg300 بود. در این کودکان بهبودی در ۴ شاخص مشاهده شد که عبارتند از: وزن، محیط دور کمر، محیط میانه دور بازو و میلوپراکسیداز.