اگر به کباب علاقه دارید، این محل کباب های فوق العاده ای دارد که در محیطی گرم و نرم سرو می کند. این رستوران زنجیره ای می تواند در قسمت های دیگر آسیا مانند بانکوک نیز دیده شود.